Terapie a její průběh

Průběh ošetření

Při prvním ošetření s vámi fyzioterapeut provede krátký vstupní pohovor pro zjištění charakteru a rozsahu obtíží. V případě ošetření rázovou vlnou vyplníte informovaný souhlas s ošetřením, se kterým se můžete seznámit již zde.

Následuje krátké vyšetření, při němž fyzioterapeut lokalizuje bolestivé místo a individuálně nastaví intenzitu a hloubku působení terapie.

Fokusovaná rázová vlna je do tkání přenášena pomocí aplikátoru se specifickým tvarem dle ošetřované lokality. Při terapii je aplikátor v přímém kontaktu s tělním povrchem a dokonalý přenos rázů je zajištěn mezivrstvou aplikačního gelu. 

Terapie rázovou vlnou je vždy vedena fyzioterapeutem, který po celou dobu komunikuje s ošetřovaným a individuálně řídí intenzitu a lokalitu terapie. Tento individuální přístup je nezbytný pro komfortní a účinný průběh terapie.

V závislosti na závažnosti obtíží může být ošetření mírně diskomfortní až lehce bolestivé, a proto je důležitá komunikace s klientem. Z těchto důvodů také při prvním ošetření většinou volíme menší intenzitu rázů a dle efektu individuálně zvyšujeme v dalších sezeních.  

Celé ošetření rázovou vlnou trvá 10-15 minut.

Magnetotransdukční terapie Regeneratio

Magnetotransdukční terapie je přenášena do cílové lokality speciální aplikační hlavicí. Ošetření je zcela bezkontaktní a lze aplikovat i přes oblečení. Fyzioterapeut určí cílovou oblast, nastaví aplikační hlavici a sílu terapie dle obtíží. 

Ošetření magnetoterapií většinou nepůsobí žádný diskomfort. Někteří klienti uvádějí pocity tepla nebo mírného brnění v místě aplikace.

Celé ošetření trvá 5-10 minut.

Mobilní telefony, kreditní karty a jiná elektronická zařízení nesmí být v okruhu 1-2 m od přístroje.

Magnetotransdukční terapie

Přístroj magnetolith vytváří magnetické pole s vysokou frekvencí, které působí v ošetřované oblasti na buněčné úrovni a normalizuje tak vlastnosti tkání. Dochází zejména k úpravě elektrického náboje na buněčných membránách, který je potřeba k správnému fungování buňky. V poškozených tkáních je tento elektrický náboj snížen. 

Normalizace stavu buněčné membrány následně oddaluje zánik buněk, urychluje návrat jejich funkce a tím ústup obtíží. Magnetoterapie navíc zvyšuje lokální prokrvení a urychluje tak hojivé procesy v postižené tkáni. S nadsázkou by se dal proces přirovnat k nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou.

Námi používaná extrakorporální magnetotransdukční terapie se oproti konvenční magnetoterapii hrazené ze zdravotního pojištění liší několikanásobně vyšší frekvencí magnetického pole (až 300 kHz). Tato vysoká frekvence umožňuje hlubší a efektivnější průnik magnetického pole do organismu.

Indikace

Kontraindikace

Rázová vlna

Jedná se o akustickou vlnu s vysokou energií, která při průchodu tkání vyvolává skokové změny tlaku. Účinky rázové vlny jsou jednak mechanické, ale zejména biologické. Mechanické účinky působí na depozita vápníku v zánětlivě změněných tkáních. 

Při většině indikací důležitější biologické účinky vedou k tvorbě nových cév, k proliferaci a diferenciaci buněk imunitního systému, k hyperstimulaci nervových zakončení a ke stimulaci tvorby kolagenu a elastinu zajišťujících pevnost a pružnost tkání.

Jednoduše řečeno, rázová vlna zrychluje reparaci poškozených tkání, pomáhá obnovit jejich funkci a tlumí bolest.  

Existují tři základní typy rázové vlny používané v rehabilitační terapii. Radiální, fokusovaná a planární rázová vlna. Tyto tři typy se liší energií jednotlivých akustických vln a zejména oblastí, ve které jsou schopny efektivně působit.

Námi používaná fokusovaná rázová vlna působí s vysokou energií v přesně lokalizované oblasti v různé hloubce od povrchu těla, dle použité aplikační hlavice. Jsme tedy schopni cíleně ošetřit i hluboko uložené tkáně bez působení na širší okolí, s vyšším efektem a maximálním možným komfortem. 

Radiální rázová vlna má nižší energii a působí na větší ploše do menší hloubky od povrchu těla. 

Planární rázová vlna působí díky speciální aplikační hlavici v malé hloubce s vysokou energií a je využívána zejména v oborech urologie či plastické chirurgie.

Indikace

Mezi vedlejší účinky patří: zarudnutí a patechie, zvýšená citlivost v místě aplikace nebo ojedinělý hematom či otok.

Tyto vedlejší účinky jsou pouze dočasné a většinou odezní do 2-5 dnů od aplikace. Při jejich výskytu individuálně upravujeme intenzitu příští terapie.

Kontraindikace

Kombinace obou terapií

U velké části indikací se významně zvyšuje účinnost terapie kombinací obou léčebných metod. Zejména se jedná o úponová postižení, kdy rázovou vlnou ošetříme oblast úponu a magnetoterapií působíme plošně na přilehlou část svalu, v níž snižujeme napětí a působíme tak na příčinu obtíží.