S námi zpět do hry

Našim klientům nabízíme ošetření akutních i chronických obtíží s pohybovým aparátem pomocí vysoce účinné fyzikální terapie

Regeneratio Fokusovaná rázová vlna
Regeneratio Magnetotransdukční terapie